Rolą fizjoterapeuty jest ocena i zarządzanie dziećmi i młodymi ludźmi z zaburzeniami ruchowymi, niepełnosprawnością lub chorobą. Celem fizjoterapeuty jest pomoc dziecku w osiągnięciu pełnego potencjału poprzez zapewnienie fizycznej interwencji, porady i wsparcia. Fizjoterapeuci dążą do poprawy jakości życia dzieci i młodzieży poprzez promowanie niezależności oraz zachęcanie do sprawności fizycznej i